januari 28, 2022

Over ons

Download onze folder

Vanaf 1997 zetten we ons in voor een betere toekomst voor kansarme mensen in Sri Lanka, in het bijzonder voor kinderen.
Aanvankelijk was de stichting gericht op het verlenen van noodhulp en jet opsporen van biologische ouders van adoptiekinderen.
Vanaf 2005 is een nieuwe richting ingeslagen, namenlijk het verlenen van duurzame hulp gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kansarme mensen.
Ons beleid is de komende jaren gericht op de volgende doelstellingen:

 • 300 kansarme kinderen, uit achtergestelde groepen, gaan naar school
 • Mensen (leren) voorzien in hun eigen levensonderhoud.
  In Sri Lanka is Mr. V.V. Robert al vele jaren werkzaam als onze vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de stichting. Hij houdt zich bezig met het aanleveren en begeleiden van de projecten.
  Mr. Robert ziet er op toe dat afspraken worden nagekomen en controleert en evaluerrt de voortgang. Er is minmaal maandelijks zowel telefonisch als schriftelijk overleg met de leden van het bestuur van de stichitng.
  De stichting werkt samen met ander oorganisatie die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking om kennis en krachten te bundelen.
  De leden van het bestuur werven fondsen door:
 • Giften en donaties van particulieren en/of stichtingen te genereren
 • het organiseren van acties op scholen of het stimuleren daarvan
 • Het motiveren van bedrijven om projecten te sponsoren

Wat we doen:

Het financieel ondersteunen van gezinnen, die (door ziekte of anderszins) onvoldoende mogelijkheden hebben om een basisinkomen te gerenereren. De ondersteuning van de ouders vindt plaats onder voorwaarde dat hun kinderen naar school gaan

Het op schooldagen geven van een warme maaltijd aan kinderen van arme gezinnen. De ouders worden hierdoor gestimuleerd hun kinderen naar school te laten gaan. De kinderen zijn door verbetering van hun gezondheid en toename van hun conditie beter in staat het onderwijs te volgen. De betrokken ouders participeren in het bereiden van de maaltijden of helpen het schoolgebouw te onderhouden

Het organiseren en faciliteren van schoolbusvervoer voor kinderen uit onherbergzame gebieden van verschillende thee plantages, o.a. Nicholaoya, Dankanda en Wewelmada. Het faciliteren van scholen bijvoorbeeld voor computeronderwijs of voor noodzakelijke renovatie van het schoolgebouw

Het onderhouden van e-mail contact tussen een Nederlandse en Sri-Lankaanse school. Dit kan leiden tot maatschappelijke bewustwording aan beide kanten