Een betere toekomst voor kansarme kinderen in SRI lanka

HELP ONS VOOR EEN BETERE TOEKOMST

voor kansarme kinderen in Sri Lanka

Sponor worden of een eenmalige donatie?

Wilt u een bijdrage doen als sponsor of als donateur voor een van onze projecten? Stuur ons dan een bericht en we nemen contact met u op. Wenst u zich niet vast te leggen maar wilt u wel een eenmalige bijdrage leveren gebruik dan onderstaande gegevens: Bank Nummer NL12ABNA0403604540 t.n.v. Stichting Ya-Luva Sri Lanka. We zijn door de belastingdienst vermeld als ANBI. Uw bijdragen zijn daardoor aftrekbaar.

Vragen over onze projecten?

Heeft u nog vragen over onze projecten na uw bezoek op onze site, neem dan svp contact met ons op. Dit kan middels het contactformulier of u kunt contact opnemen met onze secretaris : Tineke van Dijk, Cactusstraat 10, 5721 CE Asten. Telefoon: 0031(0)646203404. Of stuur een email naar info@yaluva.nl

Voorbeeld: Carolus College Helmond

Het Carolus College schoolbusproject is gestart in leerjaar 2008-2009 door de leerlingen Kelly Adams, Karlijn Hoyer en Anne Smeets (toen 6VWO), nadat zij in contact kwamen met Stichting Yaluva. Dit deden ze samen met dhr. Peter Busser (docent economie). Sindsdien is het een blijven project van Carolus geworden. Tegenwoordig is het project door andere leerlingen overgenomen en proberen we het schoolbusproject in stand te houden. Sinds 2009-2010 begeleidt ook mw. Mariska van den Bosch-Teeuwen (docent beeldende vorming) het project.

Voorbeeld: Rattota

Rattota (officieel R/T/M/Vidiyalayam) is een middelbare school en ligt ongeveer in het midden van Sri Lanke, vlakbij Kandy. Het is een bergachtig gebied met veel thee plantages. De busverbinding loopt van Dangkanda naar de school over een traject van 10 km. Dankzij de busverbinding gaan veel meer kinderen naar school omdat ze nu niet heel dat stuk hoeven te lopen. Yaluva supports Rattota school with a schoolbus, meals, computer education and contact with dutch students.

Ga naar Maaltijd impressies

Maaltijd impressies

Ga naar Nicholaoya Estate Impressie

Nicholaoya Estate Impressie

Ga naar Het mooie van Sri Lanka

Het mooie van Sri Lanka

OVER ONS

Ons beleidsplan
We verlenen duurzame hulp gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kansarme mensen

Vanaf 1997 zetten we ons in voor een betere toekomst voor kansarme mensen in Sri Lanka, in het bijzonder voor kinderen. Aanvankelijk was de stichting gericht op het verlenen van noodhulp en jet opsporen van biologische ouders van adoptiekinderen. Vanaf 2005 is een nieuwe richting ingeslagen, namenlijk het verlenen van duurzame hulp gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kansarme mensen. Ons beleid is de komende jaren gericht op de volgende doelstellingen: - 300 kansarme kinderen, uit achtergestelde groepen, gaan naar school - Mensen (leren) voorzien in hun eigen levensonderhoud. In Sri Lanka is Mr. V.V. Robert al vele jaren werkzaam als onze vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de stichting. Hij houdt zich bezig met het aanleveren en begeleiden van de projecten. Mr. Robert ziet er op toe dat afspraken worden nagekomen en controleert en evaluerrt de voortgang. Er is minmaal maandelijks zowel telefonisch als schriftelijk overleg met de leden van het bestuur van de stichitng. De stichting werkt samen met ander oorganisatie die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking om kennis en krachten te bundelen. De leden van het bestuur werven fondsen door: - Giften en donaties van particulieren en/of stichtingen te genereren - het organiseren van acties op scholen of het stimuleren daarvan - Het motiveren van bedrijven om projecten te sponsoren

  • Het financieel ondersteunen van gezinnen, die (door ziekte of anderszins) onvoldoende mogelijkheden hebben om een basisinkomen te gerenereren. De ondersteuning van de ouders vindt plaats onder voorwaarde dat hun kinderen naar school gaan

  • Het op schooldagen geven van een warme maaltijd aan kinderen van arme gezinnen. De ouders worden hierdoor gestimuleerd hun kinderen naar school te laten gaan. De kinderen zijn door verbetering van hun gezondheid en toename van hun conditie beter in staat het onderwijs te volgen. De betrokken ouders participeren in het bereiden van de maaltijden of helpen het schoolgebouw te onderhouden

  • Het organiseren en faciliteren van schoolbusvervoer voor kinderen uit onherbergzame gebieden van verschillende thee plantages, o.a. Nicholaoya, Dankanda en Wewelmada. Het faciliteren van scholen bijvoorbeeld voor computeronderwijs of voor noodzakelijke renovatie van het schoolgebouw

  • Het onderhouden van e-mail contact tussen een Nederlandse en Sri-Lankaanse school. Dit kan leiden tot maatschappelijke bewustwording aan beide kanten

Stichting Ya-Luva Sri Lanka is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Sponsorschap en donaties zijn daardoor aftrekbaar. Neemt u aub contact met ons op indien u een kopie van de aanwijzingsbrief wenst.

ONS TEAM

We werken om het leven te verbeteren van kansarme mensen in Sri Lanka

Ton Niessen

Voorzitter en Penningmeester

Tineke van Dijk

Secretaris

Visvanthan V. Robert

Vertegenwoordiger in Sri Lanka

Ons laatste nieuws

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in