Kerst en Nieuwjaarsgroet

Beste mensen,

Allereerst willen we jullie prettige kerstdagen en een heel gelukkig 2021 toewensen en willen we jullie bedanken voor de steun van onze projecten, waardoor we ook in dit “corona”-jaar in staat zijn geweest er te zijn voor de kansarme kinderen in Sri Lanka.

Evenals in Nederland heeft corona een flinke invloed gehad op het leven in Sri Lanka. Lange tijd hebben ze het virus redelijk in bedwang weten te houden met quarantaine maatregelen, dan weer landelijke en dan weer lokale Lock downs en uitgaansverboden. De laatste weken nemen de besmettingen daar ook fors toe. Maatregelen worden nu veelal lokaal genomen.

Gedurende het afgelopen jaar hebben we onze projecten, het schoolbusvervoer voor de kinderen van 4 plantages bij Rattota en het voedselproject voor de onderbouw op de school in Rattota, zo goed als mogelijk voortgezet.

In de maanden maart/april/mei waren alle scholen gesloten in Sri Lanka, in de overige maanden zijn de scholen wisselend open geweest voor de verschillende groepen en is het schoolvervoer doorgegaan: in juni is eerst gestart met de examen klassen daarna de bovenbouw. Vanaf 6 juli zijn ook de groepen 3 t/m 5 weer gestart.

Rond de parlements/premiersverkiezingen in augustus volgde weer een sluiting tot na de verkiezingen. Het onderwijs in de groepen 11/12 en examen klassen ging wel door, dus ook ons busvervoer. Eind augustus ging iedereen weer naar school.

Op 29 oktober volgde er op een aantal besmettingen in Sri Lanka weer een totaal uitgaansverbod voor heel Sri Lanka, voorlopig tot 9 november, scholen kregen vakantie tot 19 november.

Vanaf 23 november mogen de groepen 6 -13 weer naar school….

Tijdens de perioden met strikte uitgaansverboden (corfew) hebben met name de armere gezinnen het heel moeilijk gehad (en nog steeds) doordat, voor de voornamelijk dagloners, het werk wegvalt en er weinig of geen inkomen is. Daar waar de nood heel hoog werd hebben we tijdelijk en in plaats van maaltijden op school,  voedselpakketten verzorgd, op de plantages bij Rattota. Hierbij hebben ook de chauffeurs van de schoolbussen geholpen.

In Colombo, in de wijk Wellawatta,  nabij de woonlocatie van Robert, onze Sri Lankaanse medewerker, is de zogenaamde Canal-area. Hier wonen, langs het kanaal, mensen onder zeer slechte, armoedige  omstandigheden.  Ook deze mensen zijn hard getroffen door de corona maatregelen. Met name door het uitgaansverbod waardoor ze geen of weinig werk hadden en nauwelijks mogelijkheden om aan voedsel te komen.

Op verzoek van en onder begeleiding  van de plaatselijke politie en monniken hebben we voor hen voedselpakketten verzorgd.

Met de nodige ups en downs lopen de schoolbusprojecten door. De crisis raakt met name de arme dagloners hard. Daarom proberen we, naast duurzame en structurele hulp,  daar waar nodig ook crisishulp te geven.

Hopelijk kunnen we ook komend jaar hierbij weer op jullie steun rekenen.

Stichting Ya-luva Sri Lanka,

Tineke van Dijk, Ton Niessen