Dank zij het Carolus College en ANAC: Maaltijden, computers en engelse les voor Rattota

Enkele maanden geleden is het computerlokaal heropend en opnieuw in gebruik genomen. Onder het toeziend oog van de nieuwe directrice, (de voormalige directeur geniet van een welverdiend pensioen) werden twee, door Ya-Lua geschonken, “nieuwe” computers in gebruik genomen. Met zichtbaar plezier mocht ook een van de leerlingen de computers testen.  De nieuwe directrice is enthousiast Lees meer overDank zij het Carolus College en ANAC: Maaltijden, computers en engelse les voor Rattota[…]