Dank zij het Carolus College en ANAC: Maaltijden, computers en engelse les voor Rattota

Enkele maanden geleden is het computerlokaal heropend en opnieuw in gebruik genomen.
Onder het toeziend oog van de nieuwe directrice, (de voormalige directeur geniet van een welverdiend pensioen) werden twee, door Ya-Lua geschonken, “nieuwe” computers in gebruik genomen. Met zichtbaar plezier mocht ook een van de leerlingen de computers testen. 
De nieuwe directrice is enthousiast en staat helemaal achter het te starten email verkeer tussen de Nederlandse en Sri Lankaanse leerlingen.
Wij hopen dat de leerlingen veel plezier zullen beleven aan dit contact.

We hebben een sponsor/donateur gevonden voor het “goodmorningmeal”, de dagelijkse maaltijd voor ongeveer driehonderd kinderen in de onderbouw van de school in Rattota. Deze maaltijd is een stimulans voor de ouders om hun kinderen naar school te sturen en daarmee voor de kinderen een kans op onderwijs en een betere toekomst.

Het ANAC Backoffice www.anac.nl heeft zich voor de komende vijf jaar verbonden aan dit project.

Dat is geweldig! Alvast heel hartelijk bedankt namens de kinderen in SriLanka.

Op het Carolus Borromeus College te Helmond heeft de werkgroep samen met de begeleidend docenten al een bedrag van € 2702,-  ingezameld. Een recordopbrengst!

Eerdere berichtgeving over de resultaten van de verschillende acties stemde ons hoopvol over het te behalen noodzakelijke bedrag voor een heel jaar schoolbusvervoer. Zij hebben dit bedrag naast de opbrengst van eerder vermelde acties met het resultaat van de Tombola loterij, “Dancing with the teachers”, de jeugdondernemingen en de paperclip/oranjemarkt acties ruimschoots overschreden. Dit schooljaar is er is nog een actie te gaan, de opbrengst van het kunstproject is nog niet bekend.

Dit is een fantastisch resultaat en dit opent perspectief voor de toekomst. Er is nl. een grotere bus nodig voor het vervoer van alle in Rattota schoolgaande kinderen van de Dankanda plantage.

We gaan onderzoeken of dit haalbaar is.

We zijn momenteel druk bezig met het werven van sponsors om de continuïteit van o.a. de Nicholaoya schoolbus, het voedselondersteunings-project van Nicholaoya en het computeronderwijs  in Rattota te waarborgen.

Ook is er nog geld nodig voor de afronding van de renovatie van een Montessorischool in Maggona

De werkbezoeken aan de projecten hebben ons geïnspireerd en gemotiveerd om ons te blijven inzetten voor de kansarmen, in het bijzonder kinderen, in SriLanka.

Ayubowan!

( Sri-lankaans voor: “Welkom!” of “Dat je lang moge leven!” )

Al enkele jaren zetten leerlingen van het Carolus Borromeus College zich in voor een schoolbus in Sri Lanka, zodat Sri-Lankaanse schoolkinderen naar het voortgezet onderwijs kunnen. Dit wordt gedaan door middel van activiteiten gedurende het schooljaar.

 

Oprichting

Het Schoolbusproject Sri Lanka is in 2008-2009 opgericht door de leerlingen Kelly Adams, Karlijn Hoyer en Anne Smeets (toen 6VWO), nadat zij in contact kwamen met Stichting Yaluva. Dit deden zij samen met dhr. Peter Busser (docent economie). Sindsdien is het een blijvend project van het Carolus geworden.

Tegenwoordig is het project door andere leerlingen overgenomen en proberen we het Schoolbusproject in stand te houden. Sinds 2009-2010 begeleidt ook mw. Mariska van den Bosch-Teeuwen (docent beeldende vorming) het Schoolbusproject.