Schoolbusproject Nicholaoya

Op weg naar huis na een schooldag

Goed nieuws voor het schoolbusproject van de Nicholaoya theeplantage:

Stichting Een Aarde verbindt zich voor de komende drie jaar aan het schoolbusvervoer van 25 kinderen van de theeplantage naar de school in Rattota. Dit betekent dat deze kinderen na het lager onderwijs ook het voortgezet onderwijs kunnen volgen en daarmee een kans hebben op een betere toekomst.
Stichting Een Aarde, heel hartelijk bedankt namens de kinderen van de Nicholaoya theeplantage.

(N.b. kijkt u ook eens op de website van “Een Aarde ”  http://www.eenaarde.nl/ )